Tag Archives: תיקון מכונת תפירה

הוראות בטיחות לטיפול שוטף ותיקון מכונות תפירה

הוראות בטיחות לטיפול שוטף ותיקון מכונות תפירה מכונת תפירה היא מכשיר חשמלי המחייב הקפדה על כללי בטיחות מחמירים. קודם כל, כדאי לקרוא היטב את הוראות היצרן המפורטות על גבי המכונה. אין להשאיר את המכונה ללא השגחה כאשר היא מחוברת לחשמל ועדיף להרחיק ממנה ילדים גם כשהיא אינה פועלת. חשוב לנתק את המכונה מהשקע מיד לאחר […]